Zouwe Zuivel is een ambachtelijk streekproduct uit het Groene Hart. Het verwijst naar natuurgebied de Zouweboezem dat grenst aan onze weilanden. De Zouweboezem is een zoetwaterbekken die lang geleden ruimte gaf aan de ontginning van de omliggende polders. Drie watermolens zorgden voor het wegmalen van overtollig water. De naam van onze straat verwijst naar die molens: de Driemolensweg. Van het drietal is er nog één overgebleven. 

 

Melk drinken van Zouwe Zuivel is feitelijk dus melk drinken uit de achtertuin van dit adembenemende waterrijke gebied. Dankzij de extensieve opzet van onze boerderij is de oorsprong van de melk voor een groot deel afkomstig uit deze weilanden. De benodigde grondstof (eiwitten) voor onze melk komt voor ruim 80 procent van eigen land. Dat is royaal meer dan op het landelijk gemiddelde melkveebedrijf.