Onze koeien

Koeien zijn er in vele soorten en maten. Er bestaan wereldwijd meer dan duizend rassen, ieder ras is aangepast aan de omgeving waarin het leeft. Via natuurlijke selectie ontstaan de meest weerbare en vitale dieren. Koeien op de boerderij passen zich ook aan. De boer maakt met de stierkeuze een afweging welke kenmerken voor de volgende generatie verbeterd moeten worden. Dit noemen we fokkerij of veeverbetering.

 

Rijk aan eiwit

Onze koeien zijn van een melkras, maar het zijn zeker geen turbokoeien. Doordat we al sinds de jaren 80 van de afgelopen eeuw streng selecteren op de gehalten vet en eiwit in de melk is er een veestapel opgebouwd die uitblinkt op dit kenmerk. De melk bevat gemiddeld circa 4,50% vet en 3,75% eiwit en u mag zelf ervaren of u dat proeft!

 

Hoge levensduur

Koeien met hoge gehalten vet en eiwit geven doorgaans iets minder melk maar houden het daardoor wel langer vol op de boerderij. De levensduur bij afvoer ligt ruim boven de 9 jaar. Koeien met hoge gehalten hebben minder last van stofwisselingsproblemen, vruchtbaarheidsstoornissen en ze weten efficiënt om te gaan met gras. Onze koeien zijn dus bij uitstek geschikt als verwerkers van weidegras, als waardevolle schakels in het opwaarderen van plantaardig materiaal (gras) waar wij als mensen niets mee kunnen. Dit principe staat ook wel te boek als kringlooplandbouw.

 

Passie voor sterke koeien

Onze koeien zijn ook onze passie. We houden van onze dieren en nemen hen graag mee naar regionale keuringen. Daar meten ze zich met de vedettes van collega-veehouders waarbij het er om gaat welk dier de beste uier, benen en lichaamsbouw laat zien. We noemen dat het exterieur van de koe. De koeien op onderstaand beeld won tijdens de Fokveedag in Hoornaar de titel beste bedrijfsgroep. Dat wil zeggen dat het collectief als geheel een uniform beeld laat zien in combinatie met een hoge individuele kwaliteit. De witte koe geheel links werd twee weken na de keuring onze eerste koe die het predikaat excellent ontving.