Melk is niet langer wit

Natuurlijk is de melk van onze koeien wit. Maar dat wil niet zeggen dat de melk dezelfde kwaliteit heeft als die van een willekeurig pak melk uit de supermarkt. De melk van Zouwe Zuivel is bovengemiddeld duurzaam. En wij vertellen graag waardoor de melk duurzaam is voor:

 

Onze gezondheid

- Wij laten onze koeien zo veel mogelijk weiden (> 250 dagen per jaar). De melk van weidende koeien bevat meer vitamine B12 en in vet oplosbare vitamines zoals vitamine K1 en K2. Daarnaast is de melk rijk aan omega 3 vetzuren. Deze voedingsstoffen hebben gezondheidsbevorderende effecten. 

Onze dieren

- Wij geven de koeien de kans om oud te worden. Door het goede welzijn van onze dieren zijn ze ouder dan 9 jaar als ze ons bedrijf verlaten. Die hoge levensduur danken de koeien aan ruime comfortabele ligplaatsen in de stal, brede looppaden en veel weidegang.

- Wij zijn deelnemer aan KoeKompas; een programma waarbij dierenartsen ondersteunen bij het verhogen van het dierenwelzijn en de diergezondheid.

- Wij hebben koeien met gezonde uiers; het celgetal (een maat voor het aantal witte bloedlichaampjes in de melk) ligt jaarrond beneden de 150.000 cellen per milliliter.

- Wij hebben een benedengemiddeld sterftepercentage bij zowel de koeien als de kalveren.

Onze aarde

- Wij hebben dankzij 840 zonnepanelen op onze bedrijfsgebouwen een lage CO2-emissie per liter melk en produceren voor meer dan 50 huishoudens groene energie. Onze boerderij is volledig gasloos in de voorziening van energie.

- Sinds 2021 slaan we de energie van onze zonnepanelen ook op in een accu. Zo melken we onze koeien ook 's nachts op energie van de zon.

- Wij hebben een grondgebonden bedrijfsvoering; de mest hoeven we niet af te voeren en het gras dat we oogsten is doorgaans toereikend voor de wintervoorraad. 

- Wij hebben grasland met een oude graszode. Door grasland te ploegen ontsnapt er heel veel CO2; onze inzet is gras niet langer te ploegen zodat het veel CO2 kan opnemen. Bovendien draagt een oude grasmat bij aan de rijkdom aan kruiden en insecten, aan de biodiversiteit.

-Wij voeren de koeien uitsluitend gras. In het voorjaar en tijdens de zomer is dat weidegras, in de winterperiode eten ze op stal van ingekuild gras of hooi. Gras is duurzame voeding voor de koe omdat het kan groeien op plekken die voor akkerbouw (humane voeding) ongeschikt zijn. Op deze wijze speelt de koe een centrale rol in de kringlooplandbouw.

- Wij hebben door die grote hoeveelheid gras in het menu (gras is eiwit) voor onze koeien geen eiwit (voer) nodig van buiten Europa. Tachtig procent van het benodigde eiwit oogsten we zelf, De rest kopen we aan in de vorm van mengvoer dat met Europese grondstoffen is geproduceerd. Dit voer is gecertificeerd vrij van grondstoffen die genetisch zijn aangepast (ook wel bekend als VLOG). Doordat de grondstoffen voor dit voer minder transportkilometers afleggen heeft het een lagere CO2-footprint.  

- Een ander kenmerk van permanent grasland is de grote hoeveelheid bodemleven. Dankzij een sterk ontwikkeld wortelstelsel en een gezond bodemleven is de graszode goed in staat om nutriënten op te nemen. Gewasbeschermingsmiddelen blijven achterwege en de biodiversiteit onder de grasmat is groot.

- Wij zijn sinds 2023 deelnemer agrarisch natuurbeheer. Door de slootkanten in het voorjaar niet te maaien en ecologisch te schonen stimuleren we bloemen, vogels en insecten. Goed voor de biodiversiteit.

- Wij gebruiken weinig antibiotica, geen bestrijdingsmiddelen en steeds minder kunstmest.

- Wij reduceren de uitstoot van stikstof door meer uren te weiden en door mest tijdens het uitrijden met water te verdunnen. Met melk van Zouwe Zuivel kiest u dus voor melk waarmee de stikstofuitstoot op de natuur afneemt.

Weidegang is dus gezond voor mens, dier en milieu 

Weidegang levert gezonde melk. Dat hangt samen met de kwaliteit van weidegras, dat natuurlijk is van samenstelling. Melk van koeien die weiden bevat meer Omega-3-vetzuren. Weiden is gezond voor de koe, omdat ze zich vrij kan bewegen. Het malse gras is smakelijk en de weide geeft koeien de kans om comfortabel te lopen, liggen en drinken. Weidegang is ook gezond voor de natuur. Zeker gezien de ligging van ons bedrijf hechten wij aan een minimale belasting van onze omgeving. Door koeien te weiden poepen en plassen ze tussen het gras. De poep en plas mengen zich niet zoals dat in een stal gebeurt. Daardoor is de emissie van ammoniak minimaal. Maar weidegang is daarnaast ook van belang voor de weidevogels en voor de aankleding van ons mooie Hollandse landschap.